Jump to content

Уколико имате проблем са отварањем тема након апдејта сервера и форума, пробајте да промените на неку другу тему на дну форума, па се касније пробајте вратити на ову главну, јер ће до тада можда већ бити поправљено све.

МЦЗ

Odluka o izborima i izborni proces

Recommended Posts

Na osnovu člana 33. Statuta FK Crvena zvezda i člana 8. Pravilnika o izborima u FK Crvena zvezda, Generalni sekretar FK Crvena zvezda dana 06.02. 2012. godine, članovima FK Crvena zvezda dostavlja sledeće</p>

OBAVEŠTENjE

O IZBORIMA U FK CRVENA ZVEZDA

Poštovani članovi Crvene zvezde,Imam veliku čast i zadovoljstvo da vas obavestim da će se u našem klubu, prvi put od njegovog osnivanja održati neposredni izbori za Skupštinu i Predsednika kluba na kojima će pravo da biraju i budu birani imati svi članovi FK Crvena zvezda sa uredno plaćenom članarinom.Izbori koji su pred nama su istorijski za naš klub jer će prvi put o ljudima koji će voditi klub u narednom mandatu odlučivati svi zvezdaši koji plaćaju članarinu. Samim tim našim glasanjem donećemo odluku kuda će se kretati naš klub u budućnosti. Ovi izbori treba da pokažu snagu i jedinstvo našeg kluba i da budu potvrda pravilnosti odluke koju je donela Skupština kluba kada je uvela članstvo i omogućila da članovi odlučuju o tome ko će voditi Crvenu zvezdu.Izbori u našem klubu se održavaju na osnovu odluke Upravnog odbora FK Crvena zvezda koji je 31. januara 2012. godine doneo je Odluku o raspisivanju izbora u FK Crvena zvezda za Predsednika i Skupštinu Kluba. Prema odluci Upravnog odbora izbori se održavaju dana 26., 27. i 28. maja 2012. godine a izborne radnje počinju da teku od 6. februara 2012. godine.BIRAČKO PRAVOPravo da bira i bude biran na mesto člana Skupštine i predsednika Kluba ima svaki punoletni član FK Crvena zvezda koji ispunjava uslove iz čl. 8., čl. 9. i čl. 10. Statuta FK Crvena zvezda.Spisak članova je zaključen danom raspisivanja izbora i smatra se zaključenim biračkim spiskom.FK Crvena zvezda će objaviti 8 . februara koliko registrovanih članova Kluba sa uredno plaćenom članarinom za 2011. godinu imaju pravo da biraju i budu birani na mesto člana Skupštine i Predsednika Kluba.Ukoliko se član FK Crvena zvezda koji ispunjava sve uslove ne nađe na biračkom spisku on ima pravo da pisanim zahtevom koji se upućuje Izbornoj komisiji (putem pošte ili eletronskim putem) uz dokaze o ispunjavanju uslova bude uvršćen u birački spisak, najkasnije 48 sati pre početka glasanja na zvaničnom sajtu Kluba. O zahtevu za naknadni upis u birački spisak odlučuje Izborna komisija po hitnom postupku.Članovi FK Crvena zvezda koji se učlane u klub posle 6. februara ne mogu da glasaju u ovom izbornom ciklusu.Svaki član Kluba ima pravo da izvrši uvid u birački spisak, najkasnije 48 sati pre početka glasanja na zvaničnom sajtu Kluba.ORGANI ZA SPROVOĐENjE IZBORAOrgani za sprovođenje izbora su Upravni odbor, izborna komisija i birački odbori.Upravni odbor:

 • raspisuje izbore;
 • stara se o regularnosti sprovođenja izbora;
 • prati primenu i daje objašnjenja u vezi sa primenom ovog pravilnika.

Izborna komisija:

 • obrazuje jedan ili više biračkih odbora i imenuje predsednike i članove biračkih odbora;
 • sprovodi proces izbora;
 • obavlja druge poslove predviđene ovim pravilnikom.

Izborna komisija broji najviše 11 članova, a imenuje je Upravni odbor kojom prilikom određuje predsednika i zamenika. Članovi izborne komisije ne mogu da budu kandidati za predsednika i Skupštinu kluba.Svaki kandidat za Predsednika Kluba ima pravo na predstavnika u proširenom sastavu izborne komisije od trenutka kada mu Upravni odbor potvrdi kandidaturu.Birački odbor u stalnom sastavu čine predsednik i najmanje dva člana. Birački odbor imenuje izborna komisija.Svaki kandidat ima pravo da imenuje predstavnika u prošireni sastav biračkog odbora.Predsednik i članovi biračkog odbora imaju zamenike. Članovi i zamenici ne mogu biti kandidati za Predsednika i Skupštinu kluba.Stalni sastav biračkog odbora imenuje se najkasnije osam dana pre održavanja izbora.Svoje predstavnike u prošireni sastav kandidati za predsednika mogu imenovati najkasnije 48 sati pre dana održavanja izbora.Birački odbor neposredno sprovodi glasanje na biračkom mestu, obezbeđuje pravilnost i tajnost glasanja na biračkom mestu i obavlja druge poslove određene ovim pravilnikom.KANDIDOVANjEKandidat za predsednika može da bude svaki član Kluba koji je član najmanje godinu dana do trenutka zaključenja biračkog spiska i koga predloži najmanje 500 članova Kluba.Član Kluba može da podrži kandidaturu samo jednog kandidata za Predsednika Kluba.Kandidature se podnose izbornoj komisiji najkasnije 20 dana pre održavanja izbora.Prijave sadrže ime, prezime, zanimanje kandidata, godinu rođenja i godinu učlanjenja u Klub kao i kratku biografiju kandidata.Podnosiocu prijave generalni sekretar izdaje potvrdu sa naznačenim danom i časom.Izborna komisija prijavu kandidata dostavlja u roku od 24 sata Upravnom odboru, da ispita da li kandidat ispunjava uslove za kandidaturu iz Statuta i Pravilnika o izborima. Upravni odbor je dužan da u roku od 72 sata donese odluku o prihvatanju ili neprihvatanju kandidature za predsednika.Uslovi koje kandidat za predsednika Kluba treba da ispuni su sledeći:

 • da je član Kluba najmanje godinu dana;
 • da je ugledan član društva i da je poznat i poštovan u profesiji kojom se bavi;
 • da nije osuđivan za krivična dela za koja je zakonom, kao poseban minimum kazne, propisana kazna zatvora u trajanju od 5 godina ili duža kazna.
 • da ima iskustva u rukovođenju ili da je ugledan sportista ili sportski radnik.

Izborna komisija obaveštava podnosioca prijave da li je kandidatura prihvaćena ili ne u roku od 48 sati od donošenja odluke.Odluka o prihvatanju kandidature dostavlja se izbornoj komisiji u roku od 24 sata. Od trenutka prijema odluke u izbornu komisiji počinju da teku rokovi za vršenje izbornih radnji.Po isteku roka za prijavu kandidata za predsednika, izborna komisije objavljuje listu kandidata za predsednika. Redosled kandidata se utvrđuje azbučnim redom po prezimenu. Na listi se nalazi prezime i ime kandidata i zanimanje.Kandidat za člana Skupštine kluba može da bude svaki član Kluba koji je član najkraće godinu dana od dana zaključenja biračkog spiska koga predloži najmanje 10 članova Kluba ili Upravni odbor.Član Kluba može da podrži kandidaturu najviše 10 kandidata za člana Skupštine kluba.Skupština kluba ima 150 članova od čega se 100 članova bira direktno a 50 delegiraju strukture kluba i Sportskog društva. Broj od 100 članova skupštine koji se direktno biraju utvrđen je kao početni u odnosu na 10 hiljada birača. Na svakih novih 10 hiljada birača broj direktno izabranih članova se povećava za 50. Na ovim izborima s obzirom na broj registrovanih članova biraćemo direktno 100 članova Skupštine.Po raspisivanju izbora za Skupštinu kluba Upravni odbor utvrđuje koliko članova Skupštine kluba će imati članovi Kluba iz sledećih regiona:

 • Beograd – Vojvodina
 • Istočna Srbija
 • Zapadna Srbija
 • Južna Srbija
 • Kosovo i Metohija
 • Republika Srpska
 • Crna Gora
 • Dijaspora

Broj članova Skupštine kluba iz svakog regiona zavisi od proporcije broja članova Kluba u tom regionu u odnosu na ukupan broj članova Kluba, s tim što region ne može da ima manje od jednog člana Skupštine ukoliko ima najmanje 100 članova Kluba u tom regionu.U skladu sa Statutom Kluba, delegira se 50 članova Skupštine, i to

 • Sportsko društvo Crvena zvezda ima 10 predstavnika
 • Sekcija veterana ima 10 predstavnika
 • Zaposleni u klubu imaju pet predstavnika
 • Klub javnih ličnosti ima pet predstavnika
 • Udruženja navijača imaju 20 predstavnika

Ovi članovi Skupštine se biraju na skupovima Sportskog društva Crvena zvezda Sekcije veterana, zaposlenih u klubu i udruženja navijača.Kandidatura za člana Skupštine kluba se podnosi Izbornoj komisiji najkasnije 20 dana pre održavanja izbora.Član Kluba iz jednog regiona može da glasa za kandidate za članove Skupštine samo u svom regionu.Prijave sadrže ime, prezime, zanimanje kandidata, godinu rođenja i godinu učlanjenja u Klub kao i kratku biografiju kandidata.Izborna komisija je dužna da u roku od 72 sata donese odluku o prihvatanju ili neprihvatanju kandidature za člana Skupštine.Uslovi koje kandidat za člana Skupštine treba da ispuni su sledeći:

 • da je član Kluba najmanje godinu dana;

Izborna komisija obaveštava podnosioca prijave da li je kandidatura prihvaćena ili ne u roku od 48 sati od donošenja odluke.Po isteku roka za prijavu kandidata za Skupštinu kluba, izborna komisije objavljuje listu kandidata za članove skupštine po regionima. Redosled kandidata se utvrđuje azbučnim redom po prezimenu. Na listi se nalazi prezime i ime kandidata i zanimanje.KAMPANjASvaki kandidat za predsednika ima pravo da na prigodan način obavesti članove Kluba o svom programu i aktivnostima.Obaveštavanje se može obaviti putem pisma, elektronske pošte, telefonskim pozivima i putem klupskog glasila. Generalni sekretar kluba je obavezan da svim članovima dostavi o trošku kluba izborni materijal koji pripremi kandidat za predsednika koji nije duži od pet stranica A4 formata. Kandidat ima pravo na slanje još jednog izbornog materijala u istom formatu, o svom trošku preko generalnog sekretara Kluba. Izborni programi se šalju najk a snije sedam dana pre održavanja izbora.Vođenje kampanje preko javnih glasila je dopušteno ali je kandidatima zabranjeno da govore o drugim kandidatima bez uvažavanja, da ih javno vređaju i omalovažavaju, da ih diskvalifikuju kao nedostojne za obavljanje funkcije Predsednika Kluba kao i da komentarišu druge kandidature na nepristojan način. Kandidati moraju da se pridržavaju pravila koja važe za nastupe u javnim glasilima i u izbornim materijalima koje šalju članovima. Ovakvo ponašanje smatra se grubom povredom izborne procedure i odbor zadržava pravo da diskvalifikuje takvog kandidata.Svaki kandidat za člana Skupštine ima pravo da na prigodan način obavesti članove Kluba u svom regionu o svojoj kandidatiri.SPROVOĐENjE IZBORAGlasanje za predsednika Kluba i Skupštinu kluba obavlja se najmanje tri dana u periodu utvrđenim odlukom o raspisivanju izbora.Glasanje se vrši:

 • na biračkim mestima i prostorijama određenim od strane izborne komisije ;
 • putem elektronske pošte sa e-mail adresa koje su verifikovane od strane Službe za članstvo FK Crvena zvezda;
 • putem pošte ukoliko je glas člana overen od strane nadležnog državnog organa (notara, suda ili opštine).

Glasanje za predsednika Kluba obavlja se od 09 – 20 sati u danima koji su određeni kao izborni dani, a u skladu sa pravilima koje propisuje izborna komisija.U prostoriji u kojoj se glasa se sem članova biračkog odbora mogu nalaziti članovi izborne komisije i Nadzornog odbora.Spiskovi kandidata mora biti istaknuti na vidnom mestu a u prostoriji i okolini ne može biti drugi materijal koji se odnosi na kandidate.Svaki član glasa lično.Prilikom glasanja na biračkim mestima član mora da ima sa sobom člansku kartu Kluba kao i identifikacioni dokument sa slikom (ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu).Član u toku izbora može da glasa samo jednom.Glasanje je tajno.Glasački listić za predsednika Kluba sadrži:

 • konstataciju da se glasa za predsednika kluba sa danom izbora;
 • redni broj koji se stavlja ispred imena kandidata;
 • ime, prezime i zanimanje kandidata za predsednika kluba;
 • napomenu da se glasa za samo jednog kandidata zaokruživanjem rednog broja.

Glasački listić za člana Skupštine Kluba sadrži:

 • konstataciju da se glasa za člana Skupštine kluba, sa danom izbora;
 • napomenu za koji region se vrši glasanje;
 • redni broj koji se stavlja ispred imena kandidata;
 • ime, prezime i zanimanje kandidata za člana Skupštine kluba;
 • napomenu da se glasa za samo jednog kandidata zaokruživanjem rednog broja.

Imena kandidata su poređana po azbučnom redu prezimena.Glasački listić priprema i overava izborna komisija pečatom FK Crvena zvezda.Broj glasačkih listića odgovora broju članova.Pre početka glasanja birački odbor prebroji listiće i njihov broj se unosi u zapisnik.Postoji i elektronski glasački listić kao i formular za glasanje putem pošte.Za izbore na biračkom mestu se koriste providna kutija na kojoj sme da bude zalepljen samo glasački listić.Članovi koji glasaju putem elektronske pošte dobijaju elektronski glasački listić koji im dostavlja služba za članstvo FK Crvena zvezda.Svi članovi koji žele da glasaju poštom dobijaju pisani formular za glasanje poštom na kome se osim svih podataka iz glasačkog listića nalaze i mesto za ime i prezime i broj članske karte FK Crvena zvezda koji glasa kao i mesto za overu glasačkog listića od strane nadležnog organa FK Crvena zvezda.Pre preuzimanja listića prilikom glasanja na biračkom mestu, birač saopštava biračkom odboru svoje lično ime i prezime. Identitet dokazuje ličnom kartom, pasošem ili vozačkom dozvolom. Birač mora uz sebe da ima člansku kartu FK Crvena zvezda.Pri preuzimanju listića birač se potpisuje pored svog imena u biračkom spisku, a član biračkog odbora zaokružuje broj ispred imena.UTVRĐIVANjE REZULTATA IZBORAPo završenom glasanju birački odbor pristupa utvrđivanju rezultata glasanja na biračkom mestu.Birački odbor najpre utvrđuje broj neupotrebljenih glasačkih listića i stavlja ih u posebne koverte koje pečati.Na osnovu biračkog spiska, birački odbor utvrđuje broj članova koji su glasali.Najpre se otvara biračka kutija za Predsednika i važeći glasački listići se odvajaju od nevažećih.Nevažeći je glasački listić sa koga se ne može utvrditi za koga je član glasao.Zatim se pristupa brojanju i utvrđivanju rezultata.Svi rezultati unose se u zapisnik.U zapisnik se unose i eventualne primedbe članova biračkog odbora.Zapisnik o radu biračkog odbora potpisuju svi članovi biračkog odbora.Na osnovu zapisnika sa biračkih mesta koji se dostavljaju odmah po sačinjavanju, izborna komisija utvrđuje rezultate izbora.Zapisnik se dostavlja izbornoj komisiji.Za predsednika i člana Skupštine je izabran kandidat koji je dobio najviše glasova.Ukoliko je više kandidata dobilo isti broj glasova za predsednika ili člana Skupštine, izabrani predsednik ili član Skupštine se određuje žrebom na sednici Upravnog odbora na kojoj prisustvuju kandidati za predsednika i člana Skupštine za koje se vrši žrevannje. Žrebanje vrši najstariji izabrani član Skupštine.Izborna komisija ima 72 sata od trenutka zatvaranja biračkih mesta da saopšti rezultate izbora za predsednika Kluba i Skupštinu Kluba.Rezultati glasanja na biračkim mestima i elektronskom poštom utvrđuju se najkasnije 24 sata po zatvaranju biračkih mesta.Rezultati glasanja poštom utvrđuju se najkasnije 72 sata po zatvaranju biračkih mesta tako što se važećim glasovima smatraju oni glasovi koji stignu u Izbornu komisiju do tog roka a poslati su do trenutka zatvaranja biračkih mesta što se utvrđuje prema pečatu pošte. Glasovi pristigli poštom posle roka od 72 sata po zatvaranju biračkih mesta smatraće se nevažećim.Glasovi pristigli elektronskom poštom moraju biti dostavljeni na elektronsku adresu Kluba koja je određena za slanje glasova najkasnije do zatvaranja biračkog mesta. Glasovi koji budu stigli na elektronsku adresu Kluba za glasanje posle zatvaranja biračkog mesta smatraće se nevažećim.Rezlutati se utvrđuju tako što izborna komisija sabira glasove sa biračkih mesta sa glasovima koji su pristigli elektronskom poštom i regularnom poštom.Izborna komisija utvrđuje odlukom rezultate izbora za Skupštinu i predsednika kluba.Odluka se objavljuje na zvaničnom sajtu i oglasnoj tabli Kluba.Predsedniku kluba i članovima Skupštine izborna komisija najkasnije sedam dana od objavljivanja Odluke o utvrđivanju rezulata izbora dostavlja Uverenje o izboru.Zapisnici o toku glasanja i utvrđivanju rezultata sačinjavaju se u tri primerka koji se čuvaju u arhivi Kluba.MANDAT ČLANA SKUPŠTINE I PREDSEDNIKA KLUBAMandat člana Skupštine i Predsednika kluba je pet godina.Članu Skupštine i predsedniku Kluba mandat prestaje pre isteka:

 • prestankom članstva u Klubu;
 • ostavkom;
 • razrešenjem;
 • u slučaju smrti;
 • drugim slučajevima utvrđenim Statutom.

U slučaju prestanka mandata predsedniku, Upravni odbor odlučuje o datumu održavanja izbora.U slučaju prestanka mandata člana Skupštine ne bira se novi član Skupštine.Ukoliko mandat prestane polovini članova Skupštine raspisuju se novi izbori za Skupštinu kluba.ZAŠTITA IZBORNOG PRAVAU slučaju povrede izbornog prava, zaštita se ostvaruje pred nadležnim sudom.Za tehničku organizaciju izbora zaduženi su Upravni odbor i izborna komisija.U slučaju procene da je u tehničkoj organizaciji potrebna pomoć, Upravni odbor može da zaduži pojedine članove ili da obrazuje komisije za sprovođenje određenih radnji.Predsednik Kluba dužan je da sazove prvu sednicu Skupštine Kluba najkasnije 15 dana po izboru Skupštine i predsednika.Poštovani članovi,Pred nama su izbori u našem klubu. Mi koji smo registrovani, punoletni članovi kluba imamo tu čast i privilegiju da odlučujemo o njegovoj sudbini. Na nama je velika odgovornost da u Skupštinu kao i za predsednika kluba izaberemo najbolje među nama, one koji imaju snagu i znanje da vode instituciju kakva je Crvena zvezda, one koji će biti kadri da se izbore sa problemima kakve imaju veliki sportskli klubovi i one koji su ugledni i dostojni da budu funkcioneri Crvene zvezde. Zato, imamo odgovornost ne samo kada biramo već i kada predlažemo kandidate. Verujem da ćemo svi zajedno na kraju ovog izbornog procesa – dobiti rukovodstvo koje će voditi snažno klub ka uspesima u svakom pogledu.Pozivam vas da se aktivno uključite u izbore, da predlažete kandidate, da glasate i da budete članovi izbornih tela. Ovo su prvi izbori u našem klubu i od njihovog uspeha zavisi da li ćemo u budućnosti širiti naše članstvo. Kada pristalice Crvene zvezde koje se još nisu učlanile budu videle da su registrovani članovi birali rukovodstvo kluba kao i da su mogli da se kandiduju za odovorne funkcije – poželeće da budu članovi. Naš cilj je da za deset godina na izborima u Crvenoj zvezdi glasa najmanje sto hiljada članova.Izbori su praznik za Crvenu zvezdu. Vreme kada biramo najbolje među nama, kada odlučujemo kojim putem ćemo ići dalje. Oni su manifestacija naše snage, naše otvorenosti i brojnosti. Zato treba da aktivno učestvujemo u njima i da odgovornim ponašanjem pokažemo da smo dostojni da budemo članovi Crvene zvezde. I na kraju, na našim izborima pobeđuje uvek i samo Crvena zvezda bez obzira koga budemo izabrali za predsednika i članove Skupštine!Zvezda je život, ostalo su sitnice!S poštovanjem,<p>Đorđe Stefanović

Generalni sekretar

Originalni dokument možete preuzeti u pdf formatu.

View the full article

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гост
Одговори на ову тему

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...